LN
D
E
R

G
R
I
G
O
R
Y
A
N  Սկիզբ Կենսագրություն Կարծիքներ Պատկերասրահ 1 Պատկերասրահ 2 Քանդակներ 
Գրաֆիկա Պոեզիա Կոնտակտներ

     
Արփիկ Ղափանցյան
գիպս, 1992
Ինքնաքանդակ
գիպս, 1992
Հայրս՝ Հովակիմ Գրիգորյանը
բրոնզ, 1957
Սոֆի Քալանթար
բրոնզ, 1990